KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ALT İŞVEREN (TAŞERON) TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca ihale edilen "Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlandı.

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, alt işverenlere ait her bir ihale sözleşmesi ayrı bir işyeri olarak değerlendirilecek ve aynı alt işveren tarafından aynı işkolunda yapılan her bir ihale sözleşmesi için işyeri düzeyinde yetki tespiti verilecektir. Yönetmelik metni için tıklayınız.

TORBA (6552 SAYILI) KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER

Bilindiği üzere, kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı "İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanun" 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu Kanunun 1, 3, 6, 8, 10, 11, 13 ve 14 üncü maddeleri alt işveren (taşeron) ve alt işveren yanında çalışan işçilere yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Sendikamız tarafından, bu maddelerin gerekçeleri ve değişiklik yaptığı kanun maddelerinin eski ve yeni metinleri karşılaştırmalı olarak hazırlanmıştır.

"İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Dair Kanunun" alt işveren ve alt işverenlerin yanında çalışan işçilere yönelik düzenlemeleri için tıklayınız.

STİS Kanunu Yayınlandı

18 Ekim 2012 tarihinde kabul edilen  6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı ve 7 Kasım 2012 Çarşamba gün ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete Yayımlanan Kanun metni için tıklayınız.

Gerekçeli Kanun metni için tıklayınız. (Sendikamız yayını)

TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Kamuoyunda torba kanun olarak adlandırılan 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı “İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kız Çocukları İki Maaş Alabilecekler Mi?

Halen geçerli olan sosyal güvenlik sistemimizde, eşi vefat eden kadınlara, kendisi çalışıyor olsa da veya kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı alsa da, evlenmediği sürece kocasından dolayı dul maaşı bağlanmaktadır. Dul maaşı alan kadınlar istisnalar hariç ana-babalarından dolayı YETİM MAAŞI alamıyorlar. Ancak bu iki maaştan fazla olanı tercih etme hakları bulunuyor. Örnek: hem eşi hem de ana-babası vefat etmiş olan kadın eşinin maaşı yüksekse eşinin, ana-babasının maaşı yüksekse ana-babasının maaşını tercih edebiliyor fakat her iki maaşı birden alamıyor.

Ancak 1 Ekim 2003 tarihinden beri, eşinden dolayı dul aylığı alan ve 1 Nisan 1996 tarihinde vefat eden babasından dolayı yetim aylığı alma hakkı olduğu halde aylık bağlanmayan kız çocuğunun açtığı davayı Ankara 13.inci mahkeme ret etti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 21.inci Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu.” Davacının, eşinden ölüm aylığı alsa dahi evliliğinin ölüm nedeniyle son bulmasından sonra babasından da ölüm aylığı talep etme hakkına sahiptir”kararını vermiştir.

Bu karara göre, eşinden dolayı dul aylığı almakta olan yetim kızlar ana-babasından dolayı yetim aylığı alabilecekler.

YETİM AYLIĞI ALMA KOŞULLARI

  • Ana-babanın 6 Ağustos 2003 tarihinden önce ölmüş olması,
  • Ana-babanın SSK’LI olması,
  • Dul aylığı almakta olan kadının çalışmıyor veya kendi çalışmalarından dolayı emekli maaşı almıyor olması,
  • SSK’ya maaş bağlanması için dilekçe ile başvuru yapılması,
  • SSK başvuruyu ret ettiği takdirde Yargıtay 21.inci Hukuk Mahkemesinin vermiş olduğu karar doğrultusunda dava açılması gerekmektedir.

Bu durumda olan yetim kızlar ellerini çabuk tutmalı. Çünkü SGK yeni bir kanun çıkararak Yargının vermiş olduğu kararın önünü kesebilir.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img