Ticaret Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı Brüksel’de yapıldı

Sosyal tarafları bir araya getiren ve sendikamızın da katıldığı toplantının gündemini ticaret sektörüne ilişkin iş piyasası analizleri, dijitalizasyon, yaş çeşitliliği, işçi sağlığı gibi konular oluşturdu. 

EuroCommerce ile Uni Europa Commerce’in ortaklaşa düzenlediği “Ticaret Sektörü Sosyal Diyalog Toplantısı”, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Albert Borschette Kongre Merkezi’nde 1 Şubatta gerçekleştirildi.

Toplantıda, Uni Europa Commerce Direktörü Laila Castaldo, Uni Europa’dan Erika Kahara, EuroCommerce’den Peter Wiesenekker’ın yanı sıra işçi-işveren kesiminden pek çok temsilci katıldı.

İşçi ve işveren kesimini bir araya getiren sosyal diyalog toplantısının ilk oturumunda, son toplantıya ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Danışmanlık Şirketi IDEA’nın yürüttüğü “Ticaret Sektöründe İş Piyasası Analizi” başlıklı rapora ilişkin sunumda ise Avrupa Birliği işgücünün yüzde 15’ini ticaret sektörünün oluşturduğu, bu rakamın da yüzde 4 toptan ve yüzde 11 perakende sektörü olarak ayrıştığı üzerinde duruldu.

Rapordaki en çarpıcı sonuçlarda biri, 2008 yılında yaşanan ekonomik krizin toparlanma süreci içinde “iyi eğitim görmüş/kalifiye” işçi istihdamında artış yaşanması, buna karşılık “vasıfsız” işçi işsizliğinin artması olarak kaydedildi.

EuroCommerce ile Uni Avrupa’nın birlikte yürüttüğü “Toptan ve Perakende Sektöründe Fiziksel ve Psiko-sosyal Riskler” Projesi, ticaret sektöründe yaş çeşitliliği, dijitalizasyon ve sosyal etkileri de toplantıda ele alındı.

EuroCommerce ve Uni Avrupa’nın “İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Geliştirilmesi” Toplantısı, Brüksel’de yapıldı.

EuroCommerce ve Uni Avrupa’nın ortaklaşa düzenlediği “İşyerlerinde Verimli Sosyal Diyalog Kurularak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Geliştirilmesi” isimli toplantısı, 10 Kasım’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenledi.

Toplantıya, sendikamızı temsilen Genel Sekreter Hakan Bozkurt ve Genel Mali Sekreter Haydar Özdemiroğlu katıldı.

Aynı başlık altında ilerleyen toplantılar serisinin sonuncusu olan bu toplantıda, projeden elde edilen sonuçlar, değişen bakış açıları ve tecrübeler tartışıldı.

Toplantı çerçevesinde düzenlenen panelde, çalışma yaşamında stres, ergonomi, psiko-sosyal riskler masaya yatırıldı. İşçi sağlığı ve güvenliği konularında, Avrupa Birliği’nin karar alma süreçlerine etki etme imkanları değerlendirildi.

Avrupa Pazar Günü İttifakı Toplantısı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi ile Avrupa Pazar Günü İttifakı’nın (Europa Sunday Alliance) “İş-Yaşam Dengesi 4.0 – Dijitalizasyon Çağında Güçlükler” isimli toplantısı ise 15 Kasım’da Brüksel’de düzenlendi.

Toplantı çerçevesinde imzaya açılan ve toplantıda sendikamızı temsil eden Genel Sekreter Hakan Bozkurt ve Genel Mali Sekreter Haydar Özdemiroğlu’nun da imzaladığı metin ise şöyledir:

* Dijitilizasyonun getirdiği avantajlar daha iyi bir iş ve hayat dengesi kurmak için desteklenecek.
* Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir ve uygun hale getirilecek.
* Dijitalizasyonun sağladığı esneklik ve sosyal güvenlik dengesi korunacak.
* Serbest zaman (boş zaman, tatil) ve çalışma zamanı bütün Avrupa vatandaşları için senkronize edilecek. Pazar Günlerinin, kültürel, sportif, sosyal, dini ve sağlık konuları ve gönüllü çalışma etkinliklerine ayrılması kuralına riayet edilecek.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Tüm dünyada toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, dışlanmışlığa, soyutlanmaya ve sömürüye karşı simgesel günlerden biri olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, toplumsal sorunlara duyarlı tüm sendikalar ve demokratik örgütler için çok önemli bir mücadele günüdür. Çünkü dünya kadınlarının tüm bölgelerde ve ülkelerde yüzyıllar içinden günümüze taşınan ekonomik ve sosyal sorunlarının durarak ve susarak çözümlenmesi olanaksızdır. Tam tersine sorunların çözümlenmesi doğrultusunda sürekli duyarlılık, kararlı tutum, inatçı ve dirençli bir yaklaşım zorunludur.

Dünyanın yarısını oluşturan kadınlar, kırda, kentte, evde, okulda, tarlada, büroda, fabrikada ve sokakta yani farklı toplumsal alanlarda kimi zaman çok keskin zıtlıklarla, kimi zaman esnek ve zayıf geçişli eşitsizliklerle karşı karşıya bulunuyor. Onların yasal hakları kısıtlanıyor; toplumsal etkinliklere katılımı dolaylı veya dolaysız biçimde engelleniyor; farklı biçim ve düzeylerde şiddet uygulamalarıyla, kanla, zorla ve nefretle karşı karşıya kalıyor; çalışma ve sosyal güvenlik haklarından yoksun bırakılıyor; dışlanıyor, soyutlanıyor ve sömürülüyor. Sorunlarının önemli çözüm platformlarından olan siyasal örgüt ve yapıları ile kamu yönetimlerinden dışlanan kadınlar, dar toplumsal alanlarda sınırlandırılarak etkisizleştiriliyor.

Ancak tüm dünya kadınlarının yaşanan sorunlara karşı örgütlü tepki ve direnişleri günümüzde çok daha ileri boyutlarda gelişmektedir. Artık kadınlar, toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılması doğrultusunda dünden çok daha ileri konumlardadır.

Her 8 Mart, bu olumlu gelişmeyi daha ileri aşamalara taşıyacak yeni bir birikim oluşturabildiği sürece anlamlıdır. Çünkü kadınların toplumsal sorunlarının ortadan kaldırılması ya da çözümlenmesi zorunluluğu, insanlığın günümüzdeki en önemli önceliklerinden biridir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün ayrımcılığın, dışlanmanın ve eşitsizliğin olmadığı bir dünya umudunu daha da güçlendireceğine ve 8 Mart 1857’de başlatılan mücadele geleneğine yeni boyutlar kazandıracağına inanıyor ve güveniyoruz.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI 
GENEL YÖNETİM KURULU

Bayram Bozal Sendikamızı Ziyaret Etti

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal Sendikamıza nezaket ziyaretinde bulundu.

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img