Türk-İş Heyeti, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti

Sendikamızı Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt’un temsil ettiği Türk-İş Başkanlar Kurulu üyeleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay başkanlığında 10 Ağustos Perşembe günü, Çankaya Köşkünde Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 45 dakika süren ziyarette, çalışma yaşamına ilişkin sorunlar konuşuldu. Kamu işyerlerinde çalışan taşeron işçiler ile belirli süreli ya da mevsimlik çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi konusunda Türk-İş tarafından hazırlanan dosya Başbakan Yıldırım’a iletildi.

Ayrıca heyet, 2017-2018 yılı kamu işyerlerini kapsayan Çerçeve Toplu İş Sözleşmesinin olumlu sonuçlanması nedeniyle Yıldırım’a teşekkürlerini iletti.

Dışkapı SGK’yı ziyaret

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çalışan üyelerimiz ziyaret edildi.

Ziyarete Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt, Genel Başkan Danışmanımız Mehmet Babadağ ve Örgütlenme Servisimizden Mustafa Özgen katıldı.

Yüksek Hakem Kurulunda bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi uygulamalarına ilişkin genel bilgiler veren Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt, çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

15 Temmuz Darbe Girişimini Gerçekleştirenleri Lanetliyoruz

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günlerinden biri olan 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen askeri darbe girişiminin 1. yıldönümünde, insan haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve toplumsal dayanışmaya duyduğumuz güven ve bağlılığı bir kez daha vurgulamanın gerekli ve zorunlu olduğunu belirtmek istiyoruz.

Ülkemizde demokratikleşme sürecinin kesintiye uğratılması girişimlerine karşı sürekli uyanık olmak, insan hakları temelinde tüm siyasal ve sosyal özgürlüklerin güvence altında tutulması, demokrasinin vazgeçilmez unsurunu oluşturan özgür basın, sendikalar ve demokratik kuruluşlar yönünden zorunluluktur ve varlık şartıdır.

Darbe ve darbe girişimlerinin gerçek anlamda engellenmesi, yasama, yürütme ve yargı erkinin tek elde toplanmaması ve bağımsızlığıyla; demokratik hak ve özgürlüklerin geliştirilmesiyle; katılımcı demokrasinin güçlendirilmesiyle; hukuk devleti kurallarının tam ve eksiksiz biçimde uygulanmasıyla olanaklıdır.

Ülkemiz tarihi yönünden son derece önemli olan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin engellenmesi için yaşamlarını ortaya koyan, aralarında İstanbul’da Media Markt işyerinde çalışan üyemiz Muharrem Kerem Yıldız’ın da bulunduğu tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, darbe girişimini gerçekleştirenleri bir kez daha lanetliyoruz.

Saygılarımızla.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

TÜRK-İŞ: “GREV HAKKI ANAYASAL BİR HAKTIR”

Cumhurbaşkanının grev hakkı konusunda yaptığı açıklama üzerine Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, basına ve kamuoyuna bir açıklama yaparak; “Grev hakkı, işçilerin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği bir haktır. Onayladığımız uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır” dedi. Atalay’ın basına yaptığı açıklaması aynen şöyledir:

“Sayın Cumhurbaşkanımız, yabancı yatırımcılara hitap ettiği konuşmasında “Grev tehdidi olan yere biz OHAL’den istifade ederek anında müdahale ediyoruz” ifadesini kullanmıştır.

Grev hakkı, işçilerin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği bir haktır. Onayladığımız uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır.

Anayasamızın da güvencesi altındadır. İşçiler, çalışma koşullarını, ekonomik ve sosyal durumlarını korumak ya da iyileştirmek isterler. Taleplerinin karşılanmaması durumunda, uyuşmazlığa düştükleri konuları kabul ettirmek için bir mücadele aracı olarak grev hakkını kullanırlar. Grev bizler için her zaman son çare olmuştur. Toplu iş sözleşmelerinin önemli bir bölümü her zaman taraflar arasında uzlaşma ile sonuçlanmaktadır.

Ülkemizde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının temel nedeni bilinmektedir. 15 Temmuz’da yaşanan hain kalkışmanın etkilerinin ve terörün ortadan kaldırılması öncelikli amaçtır.

Çalışanların gelir ve iş güvencelerini korumak, geçim koşullarını iyileştirmek amacıyla uyguladıkları greve müdahale bazı kötü niyetli işverenleri cesaretlendirecek, işçi hak ve özgürlüklerine karşı olumsuz tutumlarını sürdürmeye neden olacaktır.

İşçi ve işverenin karşıt çıkarlarının dengeli ve adil biçimde düzenlenmesi öncelikli yaklaşım olmalıdır. Uluslararası rekabet gücü, emek maliyetini daha da düşürecek yaklaşımlarla sağlanamaz.”

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img