BÜYÜK ATATÜRK

Seni saygı ve özlemle anarken, DEMOKRATİK, LAİK ve ÇAĞDAŞ değerlerle oluşturduğun ve benim en büyük eserim dediğin “CUMHURİYET"i doğruluktan, eşitlikten ve demokrasiden vazgeçmeden koruyacağımıza söz veriyoruz.

Rahat uyu.

TEZ-KOOP-İŞ SENDİKASI
YÖNETİM KURULU ADINA
Haydar ÖZDEMİROĞLU
GENEL BAŞKAN

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU VE TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİNİN BÖLÜNMESİNE, SATILMASINA HAYIR!...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’na getirilen yeni “Torba Yasa Tasarısı” ile Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin parçalanarak özelleştirilmesine olanak tanınmaktadır.

TBMM’ne sunulan Torba Yasa Tasarısı’nın 58. Maddesine göre, ülkemiz madenleri yönünden kilit rolleri bulunan iki kamu kuruluşunun maden ruhsat sahalarının işletilmesi, işlettirilmesi, bunların bölerek yeni ruhsat talep edilmesi ve bu ruhsatların ihale edilmesi yöntemleriyle özelleştirilmesinin önü açılmaktadır.

Ülkemizin önemli kamu işletmeleri arasında bulunan iki kurumun yıllardır sürdürülen bilinçli özelleştirme politikaları sonucu gelinen aşamada tümüyle ya da parça parça satılması yöntemiyle özelleştirilmek istenmesi, onbinlerce maden işçisi ve ailesini zor durumda bırakacağı gibi, başta Zonguldak olmak üzere maden sahalarının bulunduğu il ve ilçelerde ekonomik ve sosyal sorunları daha büyütecektir.

Tüm bu nedenlerle Torba Yasa Tasarısı’nın 58. Maddesi’nin çıkartılması çağrısında bulunan Türk-İş üyesi Genel Maden-İş Sendikası’nın başlattığı kitlesel eylemlerle tam dayanışma içinde bulunduğumuzu vurguluyor, başta Türk-İş ve üye kardeş sendikaları bu dayanışmayı güçlendirmeye çağırıyoruz.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Cumhuriyet; düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister. Bugün bizi biz yapan bu anlayış etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenmeye daha çok ihtiyacımız var.

Cumhuriyetimizi kuran Mustafa Kemal ATATÜRK ve mücadele arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor ve "yurtta barış, dünyada barış" ilkesi ışığında, tüm üyelerimizin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu Adına
Haydar ÖZDEMİROĞLU
Genel Başkan

ZORUNLU ARABULUCULUK, İŞ GÜVENCESİ HAKKINI ORTADAN KALDIRMA ARACIDIR

TBMM’nde İş Mahkemeleri Kanunu’nda gerçekleştirilen değişikle iş uyuşmazlıklarının çözümünde zorunlu arabuluculuk sistemi yasalaştırıldı.

İş güvencesi hakkının sınırlı ölçülerde uygulandığı ülkemizde getirilen yeni sistemle, bireysel ya da toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması, davanın zorunlu ön şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek ve işçiler uyuşmazlığın ortaya çıkması durumunda kıdem, ihbar gibi tazminat ile fazla mesai, yıllık izin gibi ücret sorunları için dava açmadan önce mutlaka arabuluculuk kurumuna başvuracak. Mahkemelerde günümüzdeki anlamda dava açma hakkı, birbirine bağlı ve zaman alıcı karmaşık süreçlerden geçilmesi durumunda olanaklı olabilecek…

Zorunlu arabuluculuk sistemi, kiralık işçilik düzenlemesi ardından işçi hak ve özgürlüklerini kısıtlayan ve doğrudan baskı altında tutan yeni bir düzenleme olması yönünden dikkat çekmektedir. Çünkü getirilen zorunlu arabuluculuk ile yasa zoruyla hak arama özgürlüğüne açık biçimde engel getirilmektedir. Bu durum genel olarak temel insan hakları açısından ve özel olarak işçi hak ve özgürlükleri yönünden hiçbir biçimde kabul edilemez.

Sendikaların, anti-demokratik ortamda tam bir dayatma olarak çıkartılan zorunlu arabuluculuk düzenlemesine karşı kararlılıkla mücadelelerini sürdürmesi mutlak bir zorunluluktur.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

Üyelik

img

 

DERGİ İSTİYORUM

TEZ-KOOP-İŞ DERGİLERİ

 Bilgisayarınızda Adobe Reader yüklü olmalıdır. Yüklemek için tıklayınız.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img