CarrefourSa TİS Görüşmelerinde Üçüncü Oturum Yapıldı

Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ile Sendikamız arasında Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve bağlı işyerlerini kapsamak üzere akdedilecek işletme toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üçüncüsü 08.01.2018 günü, saat 14.00’da İstanbul'da yapılmıştır.

Bir sonraki toplantı 23 Ocak 2018 tarihinde saat 14.00'da yapılacaktır.

SENDİKAMIZIN ÖRGÜTLÜ OLDUĞU KAMU İŞYERLERİNİ DE İLGİLENDİREN 01.01.2018 TARİHİNDE UYGULANACAK MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU

Bilindiği üzere Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin Enflasyon Farkı Ödemesi başlıklı 8. Maddesinin a) bendinde “2017 yılı Aralık ayı endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının aynı dönem için verilen %4 oranını aşması halinde 5. Maddenin birinci fıkrasında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile 7. Maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu altı aylık dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı % 5,69 olarak gerçekleşmiştir.

Buna göre; 01.01.2018-30.06.2018 döneminde geçerli olmak üzere 5. Maddede düzenlenen aylık katsayı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayıları % 4 olarak değil, % 1,69 enflasyon farkı da dahil edilerek % 5,69 olarak artırılarak uygulanacaktır.

Konu ile ilgili T.C. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mali ve Sosyal Haklarla ilgili 2 Nolu Genelgesi 04.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

İmzaladığımız bazı toplu iş sözleşmelerinde memur zamlarına atıf yapılarak düzenlenen 01.01.2018-30.06.2018 dönemine ilişkin ücret zamları bu doğrultuda % 5,69 olarak artırılarak uygulanması gerekmektedir.

2017 yılı yıllık TÜFE artışı ise % 11,92 olarak gerçekleşmiştir.

01.01.2018-30.06.2018 döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ise 5.001,76 TL olmuştur.

Ayrıca, toplu iş sözleşmelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenmesi gereken Çocuk, Aile ve Ölüm yardımları 01.01.2018-30.06.2018 döneminde aşağıdaki şekilde hesaplanarak ödenecektir.

Aile Yardımı = 2134 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 231,65 TL/Ay
Çocuk Yardımı- 72 ay dahil 0-6 yaş grubu
= 500 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 54,28 TL/Ay
Çocuk Yardımı- Diğer çocuklar için
= 250 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 27,14 TL/Ay
Ölüm Yardımı
Eş ve çocuk ölümü = 9500 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 1.031,23 TL
Memur ölümü = 19000 gösterge x 0,108550 aylık katsayı = 2.062,46 TL

01.01.2017 YÜRÜRLÜK BAŞLANGIÇLI KAMU TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN 3. 6 AY ZAMMI % 4,19 OLARAK UYGULANACAK

Bilindiği üzere 01.01.2017 – 31.12.2018 yürürlük süreli kamu kesimi toplu iş sözleşmelerinin “Ücret Zammı” maddelerinin birinci yıl ikinci altı ay zammını düzenleyen fıkralarında; “Ancak T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli Aralık 2017 İndeks sayısının, Haziran 2017 İndeks sayısına göre değişim oranının % 5’i (Yüzde Beş) aşması halinde aşan kısmın tamamı, ikinci yıl birinci altı ay ücret zammı oranına ilave edilecektir.” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemede belirtilen indeks değişim oranı % 5,69 olarak gerçekleşmiştir.

Buna göre; işçilerin 31.12.2017 tarihindeki ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak İkinci Yıl Birinci Altı Ay zammı % 3,5 olarak değil, % 0,69 enflasyon farkı da dahil edilerek % 4,19 olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesinde ücret zammı oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle artırılacağı madde metninde açıkça yazılı olan diğer ödemeler de, aynı şekilde ve % 4,19 oranında artırılacaktır.

2017 yılı yıllık TÜFE artışı ise % 11,92 olarak gerçekleşmiştir.

Eğitim-İş Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Sendikamız ile Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) arasında, 01.01.2018-31.12.2020 yürürlük süreli toplu iş sözleşmemiz Sendikamız Genel Merkezinde imzalanmıştır. Yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine, Genel Başkanımız Haydar Özdemiroğlu, Genel Sekreterimiz Hakan Bozkurt, Ankara 1 Nolu Şube Başkanımız Mustafa Kirman; EĞİTİM-İŞ Sendikasından Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Genel Sekreter Ebru Sungar, Genel Mali Sekreter Hüseyin Kara ve Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Maksut Balmuk katılmıştır.

Toplu iş sözleşmemizin üyelerimize hayırlı olmasını diler, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img