Bursa Şubemizde Temsilci Eğitimi Yapıldı

Bursa’da 35 temsilcinin katıldığı temsilci eğitimi gerçekleştirildi. Seminere Genel Eğitim Sekreteri İsmail Aydın ve Şube Başkanı Bülent Çetin katıldı. Açılış konuşmasını yapan Aydın, ülke ve sendikal hareketin sorunları üzerinde durdu. Aydın, “Türkiye tarihsel bir dönemden geçiyor. Ortadoğu alt üst oluyor. İç savaş, katliamlar, yıkımlarla sınırlar yeniden belirleniyor. Mezhep savaşları Irak ve Suriye’yi sarmış durumda. Bu ateş çemberi her ülkeyi sarıyor. Türkiye’de bu çemberin içine her an girebilir. Gelişmeler hiç iç açıcı değil. İşçi sınıfına stratejik saldırılar gerçekleştiriliyor. Sınıfın köleleşmesi, biat etmesi amaçlanıyor. Kıdem ihbar tazminatının gaspı, özel istihdam büroları, kiralık işçilik, taşeronlaştırma bu saldırılardan bir kaçı. Önümüzdeki dönem son derece kritik bir dönem olacak. Hepimize görevler düşüyor. Bize yönelik saldırılara cevabımız daha fazla birlik, daha fazla mücadele, daha fazla dayanışma olmalıdır. Tez-Koop-İş’e sahip çıkın. Sendikanızla bütünleşin. Sendika sizin ekmeğiniz, eviniz ve geleceğinizdir. Temsilciler olarak sizler Sendikanın işyerlerindeki yüzü, imajı ve varlığısınız. Sendikayla üyeyi kaynaştırmak sizin asli görevinizdir” dedi.

Temsilcilere iki ders üzerinden seminer verildi. Genel bir Türkiye değerlendirilmesi, temsilcinin görev ve sorumlulukları, iş hukukundaki yeri üzerine yapılan seminerini Genel Eğitim Danışmanımız Volkan Yaraşır verdi. Seminer etkin katılımlı ve son derece işlevli gerçekleşti.

ESKİŞEHİR ŞUBE'DE TEMSİLCİ EĞİTİMİ YAPILDI

Eskişehir Şubemizde işyeri sendika temsilcileri ile eğitim çalışması yapıldı. Eğitime, Genel Örgütlenme Sekreteri Çağdaş Duyar ve Şube Başkanı Recai Ilgın da katıldı.

Çalışma yaşamındaki güncel gelişmeler, sosyal güvenlik ve ücret bordroları konularının işlendiği eğitim Genel Başkan Danışmanı Dr. Oğuz Topak tarafından verildi.

MUĞLA ŞUBEDE TEMSİLCİ SEMİNERLERİ YAPILDI

18-19 Ocak 2016 tarihlerinde, Muğla Şubesinde işyeri sendika temsilcilerine yönelik eğitim seminerleri yapıldı.

Seminere Genel Eğitim Sekreteri İsmail Aydın ve Muğla Şube Başkanı Hüseyin Yıldız katıldı. Yıldız seminerin açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında “Muğla Şubesi olarak eğitime başından itibaren ciddi önem verdik. İşçi sınıfı bilinçli olduğu ölçüde haklarını alır ve korur” dedi ve sözü İsmail Aydın’a verdi.

Aydın, Türkiye sendikal hareketi üzerine geniş bir değerlendirme yaparak, Tez-Koop-İş’in yeri ve önemi üzerinde durdu. Türkiye’nin jeo-politik konumuna değinen Aydın, işçi sınıfının önündeki acil görevlerin altını çizdi.

Devamını oku...

Spor Genel Müdürlüğü TİS Eğitimi Antalya'da Yapıldı

24 Ağustos 2015 tarihinde imzalanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşyerleri Toplu İş Sözleşmesi'nin uygulama eğitimi 8-11 Ekim 2015 tarihinde Antalya'da düzenlendi. Eğitime, Spor Genel Müdürlüğü'nde örgütlü olan Şube yöneticilerimiz, illerdeki sendika temsilcileri, Spor Genel Müdürlüğü İl Yöneticileri ve Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasını Sendikamız Genel Sekreteri Hakan BOZKURT'un yaptığı eğitimde, toplu iş sözleşmesinin anlatımı ve uygulamada karşılaşılan işçi-işveren sorunları tartışıldı.

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img