Sendika Üyeliği Artık e-Devlet Kapısı Üzerinden Gerçekleştiriliyor

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre sendika üyelikleri 7 Kasım 2013 tarihinden itibaren noter şartı aranmaksızın e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

Sendikamıza üyelik için başvuru işlemi için tıklayınız.

Electro World İşçisinin Sendika Mücadelesi Konya’daydı

Sendikamıza üye oldukları için işten atılan Electro World işçileri için 18 Mayıs 2013 tarihinde Konya M1 Alışveriş Merkezi önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Ankara’da Ankamall Electro World Mağazası önünde 23 Nisan’da yapılan ilk basın açıklamasının ardından sendikamız, bu kez Konya Electro World mağazası önündeydi. Electroworld işvereninin sendika karşıtı tutumunu kamuoyuyla paylaşmak ve sendikalı oldukları için işten atılan işçilerin işe geri alınmasını istemek için ikinci kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasından hemen önce katılımcılara seslenen Genel Eğitim Sekreteri Haydar Özdemiroğlu, “Electroworld işvereni işçilerin anayasal hakkı olan sendikalaşma hakkına engel olmakta, suç işlemektedir. Konya halkının huzurunda Electro World işvereninin sendika karşıtı, hukuk tanımaz, insanlık dışı tutumunu kınıyor, kabullenmiyor ve protesto ediyoruz. Electro World işvereni, üyelerimizi baskı ve tehdit altında tutan uygulamalarından derhal vazgeçmelidir. Sendikamız mücadeleci bir geleneğe sahiptir. Bu birikim ve geleneği işverene hatırlatmasını iyi biliriz” dedi.

Basın açıklamasını okuyan sendikamız Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Salih Gönüllü, “Electro World, sırtından milyonlarca dolar kazandığı işçilerin sendikalaşma iradesine saygı duymalıdır. Anayasal haklarını kullanarak sendikalı oldukları için işten atılan Electro World işçileri, derhal işe geri alınmalıdır.”dedi.

Coşkuyla geçen basın açıklamasına, Sendikamız yöneticileri, çok sayıda Tez-Koop-İş üyesi, işten atılan Electro World işçileri, Türk-İş Konya il Temsilcisi Necati Kökat’ın yanı sıra Türk-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların temsilci ve üyeleri de katıldı.

MEDIA MARKT İŞÇİLERİ TEZ-KOOP-İŞ’TE ÖRGÜTLENDİ

Sendikamız Tez-Koop-İş, yıllarca yılmadan sürdürülen ve artık toplu sözleşme görüşmeleri yapılan Tesco Kipa mağazalar zincirinden sonra, şimdi de Avrupa’nın ve ülkemizin en büyük elektronik mağazacılık zinciri olan Media Markt işçilerini örgütledi ve toplu iş sözleşmesi için gerekli çoğunluğa ulaştı.

Türkiye’de 30’u geçen mağazası ve 2 bine yakın çalışanı bulunan Media Markt’taki sendikal örgütlenme, uzun süren özverili bir çalışmanın sonucu olarak gerçekleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yetkinin verilmesini izleyen süreçte işverene toplu sözleşme görüşme çağrısı yapılacak ve en kısa sürede toplu sözleşme görüşmelerine başlanacaktır.

Sendikamız, tüm işçilere etkili güvenceler getiren, onların yaşama ve çalışma koşullarını geliştirecek bir toplu sözleşmenin bağıtlanması için çaba gösterecektir.

Almanya merkezli çokuluslu bir şirket olan Media Markt’ın, Almanya, Rusya ve Çin başta olmak üzere 18 ülkede 600’den fazla mağazası ve 70 bine yakın çalışanı bulunuyor.

Örgütlenme sürecinde sendikamıza katkı ve desteklerini güçlü biçimde gösteren sendikamız üst kuruluşları Küresel Sendikal Birlik (UNI)’e, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş)’na, demokratik kuruluş ve tüm emek örgütlerine; sendikal duyarlılıkla her türlü özveriyi gösteren Media Markt işçilerine ve bu örgütlenmeyi başarıyla sürdüren sendikamız birimlerinde çalışan tüm yönetici ve uzmanlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.

Tez-Koop-İş Sendikası
Genel Yönetim Kurulu

EĞİTİM

img

 

Örgütlenme

img

Toplu Sözleşme

img

 

EYLEM VE ETKİNLİKLER

img

 

Basın Açıklamaları

img

YAYINLAR

img

 

BASINDA SENDİKAMIZ

img

Yasalar ve Mevzuat

img